S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kdo zná, neničí.

Mgr. Blanka Kynčlová

Zpráva o Centru stavitelského dědictví, které bylo otevřeno v Plasích jako součást pražského Národního technického muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten