Publikace

Kdo zná, neničí.

Mgr. Blanka Kynčlová

Zpráva o Centru stavitelského dědictví, které bylo otevřeno v Plasích jako součást pražského Národního technického muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten