S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Z obsahu odborných časopisů

Mgr. Blanka Kynčlová

Monitoring českých architektonických časopisů: Architekt, Stavba, Era a další

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten