S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Tradition and present of Czech Architectural Education

doc. Ing. Michaela Brožová

The text brings information on the history, development an current state of architectural education in Czech lands, specially in Prague, in the European context. It acquaints the applicants for study of architecture, especially the foreign ones, with opportunities and offers of study, learning and cultural possibilities in Prague, a city which is closely connected with the history and present of both original and world architecture.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten