S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bio-psycho-sociální aspekty knihoven aneb Co máme společného s Velbloudí knihovnou?

doc. Ing. Michaela Brožová

Příspěvek se zabývá bio-psycho-sociálními aspekty souvisejícícmi s fenoménem knihoven v současné architektuře, v návaznosti na další obory, které nabývají na významu od konce 20. století. Je to především bio-medicínská problematika ovlivněná vývojem technologií nejen v architektuře, ale hlavně v informatice, jejíž vedlejší účinky se zkoumají v medicíně i psychologii. Zabýváme se rolí knihovny v současné společnosti a hledáme odpovědi na otázku, do jaké míry může k jejímu ozdravění přispět právě knihovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten