S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura a knihovny, úhel pohledu: interiér

doc. Ing. Michaela Brožová

Příspěvek se zabývá vnitřním prostředím knihoven z hlediska historického i současného vývoje. Současně zkoumá související aspekty ergonomické, psychologické a zdravotní, estetické, kulturní a spirituální. Klade důraz na nutnost mezioborové spolupráce při navrhování knihoven.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten