S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urban simulation modeling : an introduction and experimental applications in the Czech Republic

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

This book provides readers with an overview of basic urban simulation modeling methodology illustrated by eleven distinctive urban simulation models. Special emphasis is placed on the behavioral content of the models and the potential use of the models for policy analysis. The experimental part of this book explores the potentials and limits of urban micro-simulation modeling in the Czech Republic and provides methodological and technical guidance for its development and application.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten