S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Aplikace modelu UrbanSim v podmínkách ČR

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Východiska, motivace a využívání simulačních modelů v územním plánování. Mikro-simulační model stěhování obyvatel mikro-regionu Tábor. Datová základna pro aplikaci mikro-simulačních modelů v ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten