Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Forma sleduje smysl / na okraj architektury

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Soubor úvah, které se srozumitelným jazykem a čtivou formou vymezují sociální roli architektury a přispívají tak k lepšímu povědomí o této významné složce ovlivňující společenský soulad a radost ze života všech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.