S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Forma sleduje smysl / na okraj architektury

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Soubor úvah, které se srozumitelným jazykem a čtivou formou vymezují sociální roli architektury a přispívají tak k lepšímu povědomí o této významné složce ovlivňující společenský soulad a radost ze života všech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten