S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Sídliště, jak dál - současné problémy sídlišť a možnosti jejich řešení

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl

Každá městská struktura podléhá postupnému vývoji a změnám ať už jsou způsobeny fyzickým stárnutím stavebního fondu, socio-demografickým vývojem nebo politickými změnami. Je obtížné si představit, že se podobný vývoj může vyhnout sídlištím. Je proto zřejmé, že v těchto strukturách bude docházet k dalšímu vývoji. Specifikou sídlištních struktur ovšem je, že tak jako nevznikaly postupným vývojem a růstem, ale "naráz", centrálně plánovány, může být absorbce změn v tomto druhu prostředí složitější, než v jiných druzích městských struktur. postupným změnám. Článek analyzuje specifika sídlištních lokalit a snaží se pojmenovat faktory společné pro tento typ zástavby, které musí být řešeny, aby se tyto oblasti mohly stát plnohodnotnými městskými čtvrtěmi se standardně obměnitelnou, stabilní strukturou s vysokou obytnou kvalitou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten