S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Sídliště představují v rámci městské struktury vysoce specifické oblasti. Přestože lokality sídlišť čelí v různých místech republiky diametrálně odlišným konkrétním problémům od postupného vylidňování v chudších regionech až po tlak na novou zástavbu v rámci sídlišť v Praze, lze pojmenovat a popsat společné obecné problémy a specifika tohoto typu zástavby, na které je třeba hledat odpovědi napříč konkrétními situacemi. Článek stručně pojmenovává a analýzuje nejdůležitější obecné problémy a specifika sídlištní zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten