S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Koordinovaná výstavba individuálního bydlení

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Filip Tittl

Článek se věnuje problematice koordinované výstavby individuálního bydlení. Poukazuje na skutečnost, že v řadě zemí západní Evropy je poptávka po individuálním bydlení uspokojována hromadnou výstavbou, která přináší řadu strukturálních výhod: kvalitnější veřejný prostor, vyšší dosahované hustoty zástavby při zachování srovnatelných parametrů výstavby, lepší dostupnost občanské, technické i dopravní infrastruktury atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten