Publikace

Kapitola obsahuje celkem 2137 hesel, z toho 450 doplněných fotografií, plány a stručným stavebně-historickým popisem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten