Publikace

Kapitola je věnována historickému vývoji 13 českých měst - hlavních ohnisek vývoje české moderní architektury (kromě Prahy). Kromě 5 měst středočeského kraje (Mladá Boleslav, Poděbrady, Kolín, Černošice, Kladno), se vesměs jedná o jednotlivé krajské metropole (Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary a Ústí nad Labem). Výjimku tvoří v tomto smyslu Litomyšl, která si své postavení vydobyl tím, že jako v podstatě jediné české město dokázala promyšlenou kulturní politikou využít investiční příležitosti polistopadového vývoje důsledně a vytrvale ve prospěch vzniku kvalitní architektury na vlastním území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten