S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kapitola je věnována historickému vývoji 13 českých měst - hlavních ohnisek vývoje české moderní architektury (kromě Prahy). Kromě 5 měst středočeského kraje (Mladá Boleslav, Poděbrady, Kolín, Černošice, Kladno), se vesměs jedná o jednotlivé krajské metropole (Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary a Ústí nad Labem). Výjimku tvoří v tomto smyslu Litomyšl, která si své postavení vydobyl tím, že jako v podstatě jediné české město dokázala promyšlenou kulturní politikou využít investiční příležitosti polistopadového vývoje důsledně a vytrvale ve prospěch vzniku kvalitní architektury na vlastním území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten