Publikace

Můj dům, naše ulice: individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl

Publikace se věnuje celospolečensky závažnému tématu urbanistického kontextu a širších hospodářsko-společenských souvislostí výstavby individuálního bydlení, které představuje většinu dokončených bytových jednotek v České republice. Nabízí pohled na různé podoby individuálního bydlení pro různé charaktery současného vystavěného prostředí: od venkovského přes předměstské a příměstské až po městské. Uvádí výhody, možnosti i úskalí koordinace tohoto druhu výstavby a je určena všem, kteří se na tomto typu výstavby podílí: představitelům veřejné správy, developerům, ale i široké veřejnosti, která o pořízení tohoto typu bydlení uvažuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.