S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Současné čitelné kompaktní město s jasně vymezenými veřejnými prostranstvími a zastavitelnými bloky se od toho tradičního – tedy města gründerského období – poměrně dramaticky liší. Ruku v ruce s proměnou našich potřeb a priorit se změnily naše technické i administrativní možnosti. Výrazem nově ustálené rovnováhy jsou sice nové formy, míra poučení z hodnot tradičního urbanismu je však často překvapivě vysoká. Dosavadní vývoj ve vyspělých evropských zemích ukazuje, že se moderní město může od klasických forem kompaktního města lišit relativně málo ve své základní fyzické struktuře, zároveň ale může vykazovat výrazné rozdíly ve svém typologickém uspořádání a především v procesech plánování a výstavby. V čem se tedy liší současné město od toho tradičního a v čem je mu naopak podobné?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten