S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kdo obývá krajinu? krajina - sídlo - vědomí

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Příspěvek se věnuje ambivalentní a současně komplementární povaze vztahu sídla a krajiny - jejich duchovním tj. hodnotovým aspektům ve vztahu ke klíčovému tématu obytnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten