S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Domy, kde se sousedé budou znát

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Představení projektu Alfarezidence, který je ukázkou konceptu společenského bydlení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten