S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

ENERGIE - STRUKTURA - SMYSL poznámky k výuce architektonického návrhu

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Přednáška naznačuje základy pojetí architektury jako společenského jevu. Naznačuje, jak rozumět jednotlivým základním pólům tvorby prostředí: pólu energie, struktury a smyslu. Jak souvisí strukturace našeho obytného prostředí s tím, jak je členěna naše společnost – jaká je závislost, ale i autonomie těchto jevů. Ve druhé části se přednáška věnuje systému ateliérové výuky. Jednotlivým krokům uskutečňovaným v průběhu semestru, aspektům, kterým nutno věnovat pozornost v průběhu celého postupu práce. Sledovány jsou i parametry tvůrčí práce a jejich odlišnosti od typu práce řemeslné i mechanické.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten