S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

moderní architektura Středočeského kraje, Z.Lukeš, E. Havlová, J. Junek, Š. Koukalová, Praha 2006

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Přehled 100 nejvýznamnějších staveb středočeského kraje.............................................................................

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten