S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dům s pečovatelskou službou v Úvalech

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Dům s pečovatelskou službou v Úvalech se dostal do prestižní ročenky architektury díky své jedinečné koncepci a prvotřídnímu zpracování. Detailní nákresy a obrazová dokumentace v článku jsou potvrzením výběru editora, který tuto realizaci zahnul mezi ostatní význačné české stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten