S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Česká republika - architektura XX.století, Morava a Slezsko

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Publikace zpracovává formou průvodce dějiny i současnost moderní architektury na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje celkem 1055 záznamů jednotlivých objektů v dvoustupňové dokumentaci a přináší tak dosud nejrozsáhlejším souhrn památek a pozoruhodných staveb moderní architektury v České republice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten