S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Česká architektura a její přísnost -Padesát staveb 1989-2004, R.Švácha

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Přehled 50 staveb z let 1989 - 2004, jejich popis a komentář včetně technických detailů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten