Publikace

zpráva o stavu české architektonické scény v roce 2003

prof. Ing. arch. Michal Kohout

zpráva o stavu české architektonické scény v roce 2003..................................

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten