Publikace

Česká architektura 2001-2002, ročenka, M.Kohout, Prostor, Praha 2002

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Přehled staveb postavených v České republice v letech 2001-2002........................................................................

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten