S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Česká architektura 2000-2001, ročenka, M.Cajthamlová, Prostor, Praha 2001

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Přehled staveb postavených v české republice mezi léty 2000-2001

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten