Publikace

Architecture contemporaine et design en République Tchéque , IFA, Paříž 2002

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Kniha o současné architektonické tvorbě a českém designu.........................................

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten