S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architecture contemporaine et design en République Tchéque , IFA, Paříž 2002

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Kniha o současné architektonické tvorbě a českém designu.........................................

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten