Publikace

Komunitní centrum sv. Prokopa

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Článek představuje realizaci stavby komunitního centra, její širší vztahy a použité technologie

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten