S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Komunitní centrum sv. Prokopa

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Článek představuje realizaci stavby komunitního centra, její širší vztahy a použité technologie

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten