S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Národní technická knihovna - veřejná anonymní, regionální urbanisticko-architektonická soutěž

prof. Ing. arch. Michal Kohout

3. snížená cena udělená autorovi je představena v nákresech a její technické řešení stejně jako ideový návrh je v článku komentováno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten