S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Konstrukční detail: Věžní nástavba na dostavbě radnice v Českých Budějovicích

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Článek představuje řezové a půdorysné schéma technického řešení nástavby věže s patřičným komentářem materiálů a použitých stavebních principů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten