S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dostavba polyfunkčního objektu na náměstí J.A.Komenského

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Workshop na dostavbu jmenovaného objektu byl vypsán za účelem doplnění proluky v Jablonci nad Nisou. První místo bylo uděleno Z. Jiranovi, M. Kohoutovi a P. Stolínovi. Jejich projekt je v článku stručně popsán včetně fotografie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten