Publikace

Obchodní centrum IPS

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Realizace obchodního centra IPS v Praze Vršovicích patří k největším realizacím M. Kohouta. Článek se zabývá jak urbanistickým konceptem složité lokality, tak i zajímavým a nevšedním technických řešením celé stavby. Četná obrazová dokumentace dokresluje finesy projektu a ukazuje na konstrukční detaily (světlík).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten