S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Obchodní centrum IPS ve Vršovicích

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Článek se zabývá stručným představením projektu Obchodního centra IPS ve Vršovicích, který získal čestné uznání poroty Grand Prix '98 Obce Architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten