Publikace

Metropolitní plán

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten