Publikace

Inspirace, Masarykovo nádraží Praha

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Formování představy o budoucnosti území bývalého Masarykova nádraží Praha, různé strategie, návrhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten