S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Inspirace, Masarykovo nádraží Praha

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Formování představy o budoucnosti území bývalého Masarykova nádraží Praha, různé strategie, návrhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten