S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nad stránkami publikace Elementární urbanismus

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová

recenze knihy

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten