Publikace

Olověný Dušan 2006, urbanismus a meta city

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová

Olověný Dušan 2006, urbanismus a meta city

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten