S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Protipovodňový val, Zálezlice

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Studie protipovodňového valu, Zálezlice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten