Publikace

Architekti si své dnešní postavení zavinili sami

prof. Ing. arch. Roman Koucký

S Šárkou Malou a Romanem Kouckým o sebedůvěře a tristním stavu architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten