S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekti si své dnešní postavení zavinili sami

prof. Ing. arch. Roman Koucký

S Šárkou Malou a Romanem Kouckým o sebedůvěře a tristním stavu architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten