Publikace

Mezinár. ocenění aut. stavby Mariánského mostu v Ústí nad Labem

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Mezinárodní ocenění autorské stavby Mariánského mostu v Ústí nad Labem a jeho originálního řešení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten