S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mezinár. ocenění aut. stavby Mariánského mostu v Ústí nad Labem

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Mezinárodní ocenění autorské stavby Mariánského mostu v Ústí nad Labem a jeho originálního řešení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten