Závěrečné práce

Kolbenova tovární čtvrť

Martin Špičák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Koncepční studie transformace bývalých průmyslových areálů na jedičný významový celek v rámci města. Kolbenova tovární čtvrť je kompoziční a funkčně vyváženou lokalitou, reflektující soudobé poznatky v odvětví výroby a inovací. Důraz je kladen na syntézu průmyslu a podnikání, vzdělávání a výzkumu, jejich integraci do městského prostředí, městského života. Posilování identity místa a vztahu s historickým centrem Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.