Výstava ateliérových prací

FAKULTA ODEVNÉHO DIZAJNU

Andrea Krajčovičová

Anotace

Seminár k diplomovej práci sa zaoberá typológiou fakulty odevného dizajnu, jej prevádzkami a potrebnými priestormi. V práci je čitateľ oboznámený so základnými pojmami spájanými s krajčírskym remeslom, históriou odboru, krajčírskymi procesmi, procesom odevnej výroby, ale aj prístrojmi a strojmi, ktoré sú základom odevnej a textilnej výroby. V období 21. storočia nastal zásadný rozmah tzv. rýchlej módy, ktorá je jednou z hlavných príčin klimatickej krízy, ktorej naša planéta čelí. S ohľadom na túto skutočnosť je kladený dôraz aj na spôsoby recyklácie textílii a odevov, princípy a stroje, ktoré by mali byť uplatňované v prevádzke fakulty vo forme recyklačno-výrobného centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha