S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Petr Burian-Petr Hájek-Tomáš Hradečný-Jan Šépka, rozhovor

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Diskusi o prostoru v české architektuře na konci 90. let otevřela výstava Prostorový dům-Space house. Výstava shrnovala několik let výzkumu tématu prostoru v architektuře na konkrétních zadáních a v konkrétních situacích. V této souvislosti vznikl i rozhovor mezi autory zaznamenaný v katalogu Prostorový dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten