S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Současné středoevropské město je evolučně zamrzlé. Jeho struktura je z hlediska urbanismu a infrastruktury pevně definovaná. O to bolestněji přijímá nové výzvy a potřeby. Na základě dvouletého výzkumu v oblasti urbanismu vznikl projekt [anastomosis]. Tento termín označuje v biologii propojení dvou systémů v těle – pokud zanikne, tkáně a orgány odumírají. Manifest Anastomosis:(.........Nechceme město přestavovat, doplňovat, opravovat. Chceme nastartovat regenerační proces. Chceme v jeho tkáni pouze vytvářet spojení, která budou aktivovat a prokrvovat jeho části. Tato spojení chceme vytvářet architekturou s iniciačním potenciálem. Cílem je vytvořit životaschopné město, které jsme pojmenovali [anastomosis].........)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten