S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nová poštovna na Sněžce

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

poštovna na Sněžce

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten