Diplomové práce

Hranice města

Bc. Lukáš Houser

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem bydlení v blízkosti hranice zastavitelného území v Praze. Cílem je nalezení formy zástavby, která uzavře stávající hmotu města, a zároveň bude rozhraním mezi městem a přírodní krajinou. Výstupem je návrh zastavění v Praze Hrdlořezích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.