S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hudebně dramatická laboratoř JAM

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

architektonická soutěž

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten