S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dům jako učební pomůcka

doc. Ing. arch. Hana Seho

Mateřská škola v Krči od Martina Rajniše a Davida Kubíka je výrazným architektonickým prvkem v sídlišti. Dřevěná stavba však znamená komplikaci pro daný účel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten