Publikace

Dům jako učební pomůcka

doc. Ing. arch. Hana Seho

Mateřská škola v Krči od Martina Rajniše a Davida Kubíka je výrazným architektonickým prvkem v sídlišti. Dřevěná stavba však znamená komplikaci pro daný účel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten