S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rekonstrukce suterénu pro modlitebnu

doc. Ing. arch. Hana Seho

Rekonstrukce druhého suterénu bytového domu - bývalého krytu CO- ve Vršovicích pro potřeby sboru Českobratrské církve evangelické

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten