S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

Integrated Health and Care Services for Older & Disabled People

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten