Publikace

Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

Integrated Health and Care Services for Older & Disabled People

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten