Lidé

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.

ODBORNÝ ASISTENT ATELIÉRU ŠESTÁKOVÁ - DVOŘÁK

Absolvent FA ČVUT. Od roku 2004 působí v ateliéru Ireny Šestákové jako odborný asistent. Zakladatel architektonického ateliéru skutek architecture spolu s Jiřím Matysem, jehož portfolio se soustředí na komorní a individuální architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout